Jurnal Pendidikan Islam

Jurnal Pendidikan Islam (8)

Jilid 10 Bil 2 (Disember 2002 / Syawal 1423)

 
 • Editorial
 
 • Dualisme Pendidikan Umat Islam di Malaysia: Sejarah Perkembangan dan Cabaran Masa Depan
Rosnani Hashim
Mahyuddin Ashaari
 • Penyimpangan Sosial dan Kesannya Terhadap Masyarakat Islam Malaysia: Satu Penilaian Menurut Islam
Hasnan Kasan
 • Planning an Affective Education for pre-school Children: Within Islamic and Western Perspective
Mastura Badzis
Ulasan Buku

Jilid 10 Bil 3 (Jun 2003 / Rabiul Akhir 1424)

   
 • Pendidikan Silang Budaya Menurut Perspektif Islam: Satu Perbincangan Awal
Ghazali Basri
 • Personaliti Wajadiri Pendidikan: Konsep dan Perkembangan Penyelidikan
Shahabudin Hashim
 • Aplikasi Fizik Asas: Cabaran dan Implikasi Terhadap Pendidikan Fizik
Khalijah M Salleh
M Mokhtar Shafii
 • The Retribution, Deterence and Reformation on Punishment in the Shariah Islamic Law: An Islamic Educational View
Adnan A Rashid
 • Management Philosophy: A Radical-Normative Perspective
Ulasan Buku

Jilid 11 Bil 1 (Ogos 2004 / Jamadil Akhir 1425)

   
 • Falsafah Penyelidikan Pendidikan dari Perspektif Islam: Konsep dan Matlamat
Rosnani Hashim
 • Sistem Pendidikan Yang Berkualiti: Bagaimana Ia Diukur dan Dicapai 
M Salleh Lebar
 • Pendidikan Keusahawan dari Perspektif Islam
Norasmah Othman, A Halim Tamuri dan Khadijah A Razak
Shaharir M Zain
 • Taman Asuhan Kanak-kanak Islam ABIM: Sejarah Penubuhan Perkembangan dan Kurikulum
Mahyuddin Ashaari
 • Islamic Education and Pakistan Politics: A Case Study of the Jamiat Ulema-e-Islam
 Najum Mushtaq
 • An Education System Worthy of Malaysia
Ulasan Buku

Jilid 12 Bil 1 (Julai 2006 / Jamadilakhir 1427)

 
 • Editorial
 
 • Suara Hati Guru Matematik dalam Perlaksanaan Dasar Bahasa Inggeris bagi Subjek Matematik: Satu Tinjauan
M Rashid M Saad
 • Keberkesanan Program Falsafah untuk Kanak-Kanak Terhadap Kemahiran Membaca dan Berfikir Kritis: Kajian Kes di sebuah Sekolah Rendah
Rosnani Hashim
 • Penerapan Nilai dan Etika Islam dalam Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan
N Aida A Rahman dan Norasmah Othman
 • Sejarah Kurikulum dan Perkembangan Sekolah Rendah Islam Sungai Ramal Dalam: Perintis Sekolah Rendah Islam ABIM 
Mahyudin Ashaari
 • Child Education: What Should Be Optimal 
Mastura Badzis
 • Pendidikan Islam di Malaysia: Dari Pondok ke Universiti
Ulasan Buku

Jilid 12 Bil 2 (Mei 2007 / Rabiul Akhir 1428)

 
 • Editorial
 
 • Pedagogi Kemanusiaan Kritis dan Telaah Sastera
Azhar Ibrahim Alwee
 • Liberalisasi Pendidikan dan Cabarannya dalam Kontek Pendidikan Islam di Malaysia
Rosnani Hashim
 • Perspektif Pendidikan Islam terhadap Pembudayaan Penyelidikan dan Pengembangan Ilmu
Ab Halim Tamuri dan Zarin Ismail
 • Kursus Keibubapaan Muslim dalam Memenuhi Keperluan Ibubapa Masa Kini: Satu Kajian Kes
N Suryani N A Karim, Haniza Rais dan Suhailah Hussein
 • The Educational Thoughts and Practices of Muhammad Yusof bin Ahmad (Tok Kenali)
W Mazwati W Yusoff
 • Secularism and Spirituality: Seeking Integrated Knowledge and Success in Madrasah Education in Singapore
Ulasan Buku

Jilid 13 Bil 1 (Ogos 2008 / Sya'ban 1429)

 
 • Editorial
 
 • Konsep Kurikulum Bersepadu dan Perlaksanaannya di Institusi Pendidikan Islam Masa Kini: Tinjauan Semula
Rahimah Embong
 • Pendidikan Sekolah Rendah Menegah dan Tahfiz ABIM: Rasional Falsafah Kurikulum dan Operasi
Mahyudin Ashaari
 • Literasi Sains: Implikasi Sosio-Budaya ke Atas Masyarakat Islam
Rosnani Hashim
 • Teras dan Terap Pluralisme
Azhar Ibrahim Alwee
 • Kepelbagaian Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Rasulullah SAW Demi Menjana Pendidikan Yang Berkesan
Che Noraini Hashim
 • Motivation and Student Learning: An Islamic Perspective
Zaleha Izhab and Ahmed MH Hassoubah
 • Al-Farabi Fi Mabadi Ara Ahl Al Madina Al Fadila
Book Review 

Jilid 13 Bil 2 (Julai 2009 / Rejab 1430)

 
 • Editorial
 
Shaharuddin Badaruddin dan Zurina Md Nen
 • Menghidupkan Semula Pedagogi Inkuiri Falsafah di Kalangan Pendidik dan Pelajar Islam
Rosnani Hashim
 • Kesan Keprihatinan Guru dalam Latihan Kemahiran Awal Bacaan
Khadijah Zon dan Fatimah Saleh
 • Pembudayaan Ilmu: Perspektif Sejarah Tamadun Islam
 Mohaini Mohamed
 • Amalan Reflektif dalam Pengajaran Matematik: Satu Kajian Kes
Zaharah Hussin dan Fatimah Saleh
 • Memahami Ilmu Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak bagi Pendidikan Berkesan
Mahyuddin Shaari
 • The Integrated Approach in Malaysian Education: The International Islamic University Malaysia as a Model
Sidek Baba 
 • Higher Learning in Islam: The Classical Period 700 AD to 1300 AD
Ulasan Buku
Subscribe to this RSS feed

Log in

DMC Firewall is a Joomla Security extension!