Jurnal Pendidikan Islam

Jilid 13 Bil 2 (Julai 2009 / Rejab 1430)

 
  • Editorial
 
Shaharuddin Badaruddin dan Zurina Md Nen
  • Menghidupkan Semula Pedagogi Inkuiri Falsafah di Kalangan Pendidik dan Pelajar Islam
Rosnani Hashim
  • Kesan Keprihatinan Guru dalam Latihan Kemahiran Awal Bacaan
Khadijah Zon dan Fatimah Saleh
  • Pembudayaan Ilmu: Perspektif Sejarah Tamadun Islam
 Mohaini Mohamed
  • Amalan Reflektif dalam Pengajaran Matematik: Satu Kajian Kes
Zaharah Hussin dan Fatimah Saleh
  • Memahami Ilmu Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak bagi Pendidikan Berkesan
Mahyuddin Shaari
  • The Integrated Approach in Malaysian Education: The International Islamic University Malaysia as a Model
Sidek Baba 
  • Higher Learning in Islam: The Classical Period 700 AD to 1300 AD
Ulasan Buku

Log in

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd