Jurnal Pendidikan Islam

Jilid 13 Bil 1 (Ogos 2008 / Sya'ban 1429)

 
  • Editorial
 
  • Konsep Kurikulum Bersepadu dan Perlaksanaannya di Institusi Pendidikan Islam Masa Kini: Tinjauan Semula
Rahimah Embong
  • Pendidikan Sekolah Rendah Menegah dan Tahfiz ABIM: Rasional Falsafah Kurikulum dan Operasi
Mahyudin Ashaari
  • Literasi Sains: Implikasi Sosio-Budaya ke Atas Masyarakat Islam
Rosnani Hashim
  • Teras dan Terap Pluralisme
Azhar Ibrahim Alwee
  • Kepelbagaian Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Rasulullah SAW Demi Menjana Pendidikan Yang Berkesan
Che Noraini Hashim
  • Motivation and Student Learning: An Islamic Perspective
Zaleha Izhab and Ahmed MH Hassoubah
  • Al-Farabi Fi Mabadi Ara Ahl Al Madina Al Fadila
Book Review 

Log in

DMC Firewall is a Joomla Security extension!