Jurnal Pendidikan Islam

Jilid 11 Bil 1 (Ogos 2004 / Jamadil Akhir 1425)

   
  • Falsafah Penyelidikan Pendidikan dari Perspektif Islam: Konsep dan Matlamat
Rosnani Hashim
  • Sistem Pendidikan Yang Berkualiti: Bagaimana Ia Diukur dan Dicapai 
M Salleh Lebar
  • Pendidikan Keusahawan dari Perspektif Islam
Norasmah Othman, A Halim Tamuri dan Khadijah A Razak
Shaharir M Zain
  • Taman Asuhan Kanak-kanak Islam ABIM: Sejarah Penubuhan Perkembangan dan Kurikulum
Mahyuddin Ashaari
  • Islamic Education and Pakistan Politics: A Case Study of the Jamiat Ulema-e-Islam
 Najum Mushtaq
  • An Education System Worthy of Malaysia
Ulasan Buku

Log in

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd